Kommunalt nei til nedlegging

Sandnes brannvesen er blant de flittigste brukerne av Sivilforsvarets skole i Vagleleiren. Ikke uventet er brannsjef Eivind L. Rake sterkt imot en nedlegging av skolen.