Skolene får fast politikontakt

Sandnes politistasjon har opprettet en fast politikontakt for skolene i Sandnes. Politibetjent Morten Aanonsen skal ut til elevene i Sandnes og presentere politiet.