- Et løft for området

— På grunn av den kritikken som kom både fra naboer og andre, sist saken var til behandling, ble den utsatt. Vi ønsket oss et bedre prosjekt, som på en god måte ivaretok naboskapet til Gamle Stavanger, sier Greta Bryne i en kommentar. Hun er leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.