Internett-fotos skaper overskudd

Petter Hegres selskap, Petter Hegre Studio AS, gikk med underskuddhelt til det tok av på internett.