Ingen klovsyke på Finnøy

Gårdbruker Karin Spanne og resten av innbyggerne på Finnøy kanendelig ta det helt med ro. Kviga Amy er ikke smittet av munn— ogklovsyken. Ved 10.30-tida i formiddag fikk distriktsveterinærErling Bleie resultatet av den siste prøven fra instituttet iDanmark.