Varamedlemmer held tråden

Felles for skulkarane frå kommunestyremøta er at dei prioriterer jobben. Men dei synest ikkje det er uforsvarleg overfor vervet.