Småpenger til anti-røyk

Fylkeslegen i Rogaland har 250.000 kroner til kampen mot røyking.Det er like mange penger som ti gjennomsnittsrøykere betaler fortobakk i året.