Ungdommen skal inn i bydelsutvalgene

Etter kommunevalget neste år bør det velges ungdomsrepresentanter til alle bydelsutvalg. Det mener et kommunalt utvalg som har evaluert reglene for bydelsutvalgene. Rådmannen støtter forslaget.