- Må få den undervisninga dei har krav på

— Me må kjempa for at elevane i vidaregåande skule får denundervisninga dei har krav på, seier fylkesleiar Karl Hans Braut iElevorganisasjonen i Rogaland.