Kamp om UDI-midler til integrering

Internasjonalt Hus får ikke støtte fra UDI til integreringsprosjekt. Det får trolig Stavanger kommune.