Krev 1,2 milliardar ekstra vegpengar

Rogaland bør forlanga at pengane fylket får til samferdsel, blir auka med 50 prosent, meiner fylkesrådmannen.