Skundar seg sakte i Elverk-saka

Formannskapsmedlemmene i Suldal føler seg ikkje klare til å vurdera om Suldal Elverk skal gå inn i ein fusjon, eller stå åleine.