Felles ungdomsskole legges på is

Skral kommuneøkonomi gjør at avtalen om en felles ungdomsskole mellom Klepp og Time er skjøvet ut i det blå.