Suldal-ja til Ryfylkefondet

Suldal frykter en splitting av Ryfylke og er villig til å betale sin del av prisen for å beholde samarbeidet.