Usikker tomtesak

Øyvind Nordslettens søknad om fradeling og omregulering av en gårdsomt på Hognestad kan bli en het liten potet under innspurten av revisjonen av kommuneplanen i Time, som tradisjonelt har ført en restriktiv linje i slike saker.