450 nye plasser neste sommer

I august vil 150 nye parkeringsplasser stå klar ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Neste sommer vil et nytt parkeringsbygg med 300 plasser stå klart.