Aetat-vikarer koster Stavanger millioner

Trondheim sa opp vikaravtalen med Aetat fordi den var for dyr. Nå stiller Ap spørsmål ved hva avtalen koster Stavanger årlig.