Fylling løser striden

Ved å fylle ut i Vågen blir det både plass til offentlig uteareal og mer utbygging, sier Torleiv Robberstad.