Ny dansk overproduksjon

I tre timer natt til årets siste dag ble det distribuert gratis regulerkraft (utenom faste avtaler) på Jylland i Danmark.