Mot løsning for Stoplesteinan

Kommunen lover å tilrettelegge Stoplesteinan for besøkende, men først til neste år.