Tolldirektøren vraka Stavanger

Tolldirektør Marit Wiig overprøver viljen til si eiga arbeidsgruppeog vil gje Bergen status som tollhovudstad på Vestlandet.