Rådmannen vil ha eldreomsorg på anbud

Sandnes kan få fylkets første kommersielt drevne sykehjem. RådmannTore Sirnes ser mange fordeler ved å åpne for konkurranse omdriften av neste bo— og aktivitetssenter.