Spora etter det søte liv

Korleis er kloakktilhøva i Stavanger? Koss går det med det me spyler ned i toalettet? Me spurde avdelingsleiar for Vann og avløp i Stavanger kommune, Åge Johan Vistnes. Han tok med seg saksbehandlar Trine Skjæveland.