- Gjør Blå promenade grønn

Arkitekten bak Fiskeutsalget vil skape et urbant friområde innersti Vågen.