• Finn Våga

Trailer veltet på Kartevoll

En veltet trailer, full av matvarer, stenger riksvei 505 mellom Bueog Varhaug.