Forsvarskomiteen drøftet utenlandsoperasjoner

Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner og Jåttås nye status sto i fokus under Forsvarskomiteens besøk i går.