Statoil toner kraftig ned korrupsjonssaken

Statoil toner kraftig ned omtalen av korrupsjonssaken og personen det angår.