Utrygg framtid for samfunnshuset

Formannskapet ble i går enige om å bruke inntil 70.000 kroner på nødvendig vedlikehold av Forsand samfunnshus, 2 kilometer fra Helle ved Høgsfjorden.