Ikoner i mange hjem

Etter påske vil det finnes mange ikoner i rogalandske hjem. Halvparten av utstillingen i Gand kirke var solgt etter to timer.