Sorenskriver vil ikke gi fra seg store rettssaker

Sorenskriver Olav T. Laake motsetter seg at Stavanger tingrett skalgi fra seg store oljerelaterte saker til Oslo tingrett.