Tok fagbrev i fengslet

Om få dagar er Svein A. S. Walther ein fri mann. Han nådde målet han sette seg ved starten: Fagbrev som elektrikar.