Kasta panda i Høgsterett

Tiltalte kasta ein panda og ein tiger fram mot dommarbordet da Høgsterett behandla «dommarplagarsaka» frå Bryne i går.