Bosset kan bli gravd ned

Nedgravde bosscontainere kan bli løsningen på søppelproblemene i Gamle Stavanger. Det vil koste omkring 600.000 kroner å gi dette tilbudet til bydelens 160 husstander.