Gallionsfiguren

— Er det godt å komme tilbake til Rogaland? - Jeg får i hvert fallse havet, sier Gisle Steffensen.