- Brakker er eneste løsning på Hana

Foreldrene til elevene ved Hana skole ser bare én løsning på skolens plassproblemer: Brakke på idrettsbanen.