Helse Vest mangler 800 mill.

Helse Vest trenger nesten 800 millioner kroner mer til drift og investeringer i år. Helseministeren lover nå mer penger til sykehusene i revidert budsjett.