- Politikerne takker nei til gratis hjelp

— Det er ikke lett for politikere å sette seg inn i - og forstå -hundrevis av kompliserte saker. Derfor er vi forundret over at detakker nei til gratis hjelp.