Mobbehjelpere søker støtte

Engasjerte voksne bruker fritiden til å holde liv i hjelpetelefon for foreldre til barn som mobbes.