Trailervelt i Etne

En finsk trailer har veltet og sperrer E134 i den vestre enden avStordalsvatnet i Etne. Trafikken kunne komme forbi i det enekjørefeltet fra klokken 18.