Miss nr. 4 har landet

Misser tar ikke flybuss. De tar helikopter. Misser har spisse sko,og lukter godt. Og de er mye hyggeligere enn man skulle tro.