- Systemet er vanskelig og ulogisk

Diagnosen legen setter på pasienten, avgjør hvor store inntektersykehuset får. — Her er mange fallgruver, mener direktør formedisinsk klinikk, Sverre Uhlving.