Anmeldte tyveri - stjal fra politiet

«Tøm bilen før tyven gjør det», er mottoet i kampanjen som politiet bruker for å redusere antall bilinnbrudd.