Forsøksringen holder skansen

KLEPP:Det blir stadig færre bønder, også på Jæren. Men Jæren forsøksring økte medlemstallet med 25 i fjor, etter 76 innmeldelser og 51 utmeldelser. Ved utgangen av 2002 hadde ringen 1214 medlemmer.