- Følger Opplæringsloven

— Vi følger opplæringsloven som sier at elevene har rett til å gå på den nærmeste skolen, sier Kari Bøe Haltbakk, rådgiver i Oppvekst og levekår i Stavanger kommune.