Skolene får 4 millioner kroner

Fire millioner kroner skal fordeles på skolene i Stavanger.Kommunaldirektøren foreslår at 800.000 av dem går til leirskole.