Kommunen tygger lenge på sykehjemsmaten

Rådmannens forslag om sentralisering av sykehjemskjøkken skulle opp til politisk behandling i dag. Men saken er utsatt.