Yngres trues av budsjettet

Nesten alle elevene på Soma skole går på Yngres. Legges skolen ned, spøker det for fritidstilbudet.