Sjøfartsbyen jubileer

Både Stavanger Rederiforenig og Stavanger Sjøfartsmuseum markerer i høst at det er henholdsvis 100 og 75 år siden de ble opprettet.