Unge vil beholde fylket

Ungdommen er fylkeskommmunens største tilhenger. I aldersgruppen 15til 19 år vil 85 prosent av de spurte beholde fylkeskommunen. Ogsåi aldersgruppen 20 til 29 år er tilhengerne flere enn motstanderne