Hogst til Høyesterett

Vats-bonden Joar Hauglands ble nylig frifunnet for å ha hogd ved ivernet skog. Nå er saken anket til Høyesterett.